زمزمه های گاه و بیگاه من

شنبه 2 دی‌ماه سال 1385

و باز هم سلامی دوباره

و باز هم سلامی دوباره به دوستان خوب و مهربانم

دوستانی که بعد از قریب دو ماه مرا فراموش نکرده و با  پیام های خود مرا شرمنده ی خود     نموده اند .

آری دوستان بعد از دو ماه بازگشتم . البته نه اینکه فکر کنید رفته بودم بلکه هر روز به وب های یک به یکتان سر زده و مطالبتان را می خواندم ولی نمی دانم چرا دست و دلم به نوشتن نمی رفت و حتی یک نظر کوتاه نیز برای دوستان عزیزم که واقعا برایم ارزشمند هستند نمی توانستم بدهم البته باید بگویم ده روزی به تهران رفته و در کنار دوست عزیزم الهام جون بودم و با هم به آبعلی رفته و کلی برف بازی کردیم و مدتی نیز مریض حال بودم امیدوارم دوستان عذرم را بپذیرند.

روزهایی که گذشت (البته باید بگویم هفته هایی که گذشت ) مناسبت هایی پیش روی خود داشت ازجمله شب یلدا - انتخابات شوراها و نیز انتخابات خبرگان . در شهر ما نیز اصلاح طلبان موفق به ورود به شورای شهر شدند (البته در تاریخ ۲/۹/۱۳۸۶ وارد شورا می شوند) و دیگر شهرها  کم و بیش خبرهایی دارم و در مورد شب یلدا باید بگویم که شب بسیار خاطره انگیزی بود و من و وحید در کنار خانواده ی من جشنی تدارک دیده و واقعا پس از مدتی خوش گذراندیم.

امیدوارم که شما  عزیزان نیز همیشه با خوبی و خوشی در کنار خانواده ی عزیزتان باشید.

پاینده و باقی باشید