زمزمه های گاه و بیگاه من

سه‌شنبه 16 اسفند‌ماه سال 1384

برگزاری کلاس بازبینی داوری فوتبال بانوان در تهران

امروز اولین روز از برگزاری کلاس بازبینی داوری فوتبال بانوان در تهران بود که متاسفانه من نتوانستم در این کلاس شرکت کنم . زیرا دیروز از هیئت فوتبال استان به من خبر داده شد که نامه ای از فدراسیون آمده مبنی بر اینکه شما چون به عنوان نماینده ی استان بوشهر در اولین کلاس داوری فوتبال زنان شرکت نموده اید حالا نیز باید در بازبینی این کلاس شرکت نموده زیرا پس از آن مسابقات فوتبال بانوان کل کشور در تهران برگزار می گردد و از کلاس ما که اولین داوران زن در کشور بودیم استفاده گردد. در این یک روز من فرصت هیچگونه کاری را نداشتم زیرا در جایی که کار می کنم به خاطر اینکه آخر سال است کارهای ناتمام داریم که باید انجام داد و در یک روز چگونه من خود را تهران می رساندم . دیشب دوستم بنفشه از یزد تماس گرفت او نیز یکی از کسانی بود که سال قبل با ما در این کلاس شرکت کرده بود او قصد داشت در کلاس بازبینی نیز شرکت کند و از اینکه فهمد من نمی توانم بروم خیلی ناراحت شد بعد از تلفن بنفشه ناراحتی من دوبرابر شد و از اینکه فدراسیون دیر اقدام به دعوت کرده سخت عصبانی بودم زیرا اگر چند روز قبل خبر می دادند من می توانستم مرخصی خود را از قبل بگیرم و برای این کلاس آمادگی لازم را داشته باشم و بعد در کلاس حاضر شوم ولی متاسفانه اینگونه نشد . ما نفهمیدیم باید از کجا بنالیم؟ از تربیت بدنی شهر خودمون یا از فدراسیون؟ این فدراسیونی که با هزار کبکبه و دبدبه این طوری داور دعوت می کند پس نباید هیچ انتظاری از مسئولین ورزش استان خودمان داشته باشیم. به هر صورت این کلاس امروز برگزار شد البته بدون من امیدوارم دوستانم که از استان های دیگر در این کلاس شرکت کرده اند استفاده ی کافی را از این کلاسس ببرند. درضمن دیشب باخبر شدم که بنفشه دوستم عضو تیم ملی هندبال بانوان کشور شده و خیلی خوشحال شدم.