زمزمه های گاه و بیگاه من

شنبه 6 اسفند‌ماه سال 1384

مژده به بانوان و دختران بوشهری

                                               پلاژ بانوان عید امسال راه اندازی  می شود

گویا بالخره آرزوی دختران و زنان بوشهری برای شنا کردن در یک پلاژ اختصاصی محقق شده و پلاژ بانوان بوشهری در ایام عید امسال راه اندازی می شود گفته می شود که این پلاژ که در آبشرین کن است  فقط مخصوص خانمها است و در یک محیط بسیار خوب قرار دارد و خانمهای بوشهری می توانند در ایام عید از این پلاژ استفاده کنند این پلاژ همچنین دارای ویژ گیهای منحصر به فردی است که حتا در سطح کشور هم نمونه می با شد راه اندازی این پلاژ عیدی شهرداری و شورای شهر بوشهر است به بانوان بوشهری