زمزمه های گاه و بیگاه من

دوشنبه 3 بهمن‌ماه سال 1384

آیا دختران بوشهر تابستان امسال از پلاژبانوان برخوردار خواهند بود

بحث پلاژ بانوان بوشهرجهت استفاده اختصاصی دختران و زنان بوشهری از دریا ، از سه سال پیش در هفته نامه نسیم جنوب  مطرح شد و چند گزارش و مقاله هم تهیه کردم در جلسه شورای شهر هم مطرح شد و ما مصاحبه ها با اعضاء شورا داشتیم و شورا هم در آبشرین کن روزهای جمعه برای شنا خانمها اختصاص داد.  البته در این کار آقای دوانی رئیس سابق شورا و خانم ماحوزی و عبیدی و سر هنگ محمدی فرمانده نیروی انتظامی شهرستان بوشهر خیلی زحمت کشیدند و در تابستان خانمها و دخترهای بوشهری راضی بودند اما بعد از این دیگر دوتابستانی که گذشت این کار صورت نگرفت . اما بحث احداث پلاژ بانوان به صورت جدی مطرح شد و طرح احداث پلاژ اختصاصی بانوان در آبشرین کن تو سط شهرداری شروع گردید در این زمینه دیداری با شهردار داشتم و از نزدیک نقشه این طرح را دیدم طرحی مدل خرچنگی و بسیار زیبا بالخره کلنگ احداث آن زده شد و همکنون تقریبا هشتاد درصد کار به اتمام رسیده راه اندازی این پلاژ که مخصوص بانوان است در ایران منحصر بفرد میباشد امیدواریم که دختران و زنان بوشهری تابستان امسال در این پلاژ اختصاصی به شنا بپردازند.